2012-04-26 IATI data, via Refine -- fixed

URL: https://commondatastorage.googleapis.com/ckannet-storage/2012-05-12T151625/IATIdata_USD_23042012-csv(3).csv

Nga abstrakti i setit të të dhënave

The IATI registry maintains references to standardized XML file released by aid recipients, donors and intermediaries. IATI XML is a standard defined at http://iatistandard.org/ and...

Burimi: IATI Registry

Ndërthur

Kjo faqe burimore nuk është në dispozicion në këtë moment. Kliko këtu për më shum informacione

Shakrko burimin

Informata shtesë

Fusha Vlera
Ndryshimi i fundit Maj 12, 2012
U krijua I panjohur
Formati CSV
Licenca Other (Open)
Media typetext/csv
Size610 892 976
U krijuaover 5 years ago
cache url updatedover 5 years ago
formatCSV
has viewsTrue
hashmd5:23fc07b762f7065a3997156469acc96f
idba1a2688-cc2c-4ce8-bc01-7f56a710d97e
last modifiedover 5 years ago
ownerf99f4b1d-3203-4c21-ac4a-1dfdf254241e
package id50b189c7-c473-4bfd-a40c-9bd8afd3529e
resource typefile.upload
revision id9e85dacf-ca72-401c-b2f8-af044cf6eeca
stateactive