Landsat Image Catalogue Acquisition Dates Spatial View (SII)

Impacts & Environmental Change => General Data released for the BC Apps for Climate Action contest.

Të dhënat dhe burimet

Ky set i të dhënave nuk ka të dhëna

Info shtesë

Fusha Vlera
Burimi https://apps.gov.bc.ca/pub/geometadata/metadataDetail.do?recordUID=43112&recordSet=ISO19115
Autor Province of BC, GeoBC
Mirëmbajtësi Province of BC, GeoBC
Ndryshuar së fundmi Tetor 10, 2013, 22:08 (UTC)
U krijua Dhjetor 15, 2011, 19:08 (UTC)
agency_link http://www.ilmb.gov.bc.ca/geobc/index.html
category Impacts & Environmental Change
date_released
date_updated
department
federal_agency
format SHP
level_of_government Provincial/Territorial
subtopic General
temporal_coverage-from
temporal_coverage-to
update_frequency
comments powered by Disqus
comments powered by Disqus