LCSubjects.org Library of Congress Subject Headings

An alternative to http://id.loc.gov/: includes a SPARQL endpoint, faceted search

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Burimi http://lcsubjects.org/
Versioni 1
Ndryshuar së fundmi Tetor 10, 2013, 22:12 (Etc/UTC)
U krijua Shtator 10, 2010, 02:27 (Etc/UTC)
links:dbpedia 221
links:geonames 63
links:lcsh 4622158
links:marc-codes 622
links:stitch-rameau 108836
triples 12113187
comments powered by Disqus
comments powered by Disqus