ERA - Australian Research Council publication ratings (RKBExplorer)

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Burimi http://era.rkbexplorer.com
Autor Hugh Glaser
Ndryshuar së fundmi Korrik 30, 2016, 07:47 (UTC)
U krijua Gusht 23, 2010, 13:44 (UTC)
links:dbpedia 543
namespace http://era.rkbexplorer.com/id/
shortname ERA (RKBExplorer)
triples 157376
comments powered by Disqus
comments powered by Disqus