IEEE Papers (RKBExplorer)

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Burimi http://ieee.rkbexplorer.com
Autor Hugh Glaser
Ndryshuar së fundmi Korrik 30, 2016, 07:54 (Etc/UTC)
U krijua Gusht 23, 2010, 13:45 (Etc/UTC)
links:rkb-explorer-acm 2949
links:rkb-explorer-citeseer 1182
links:rkb-explorer-curriculum 2
links:rkb-explorer-dblp 5867
links:rkb-explorer-dotac 50
links:rkb-explorer-eprints 643
links:rkb-explorer-ibm 29
links:rkb-explorer-kisti 516
links:rkb-explorer-laas 97
links:rkb-explorer-newcastle 73
links:rkb-explorer-nsf 1
links:rkb-explorer-oai 417
links:rkb-explorer-pisa 18
links:rkb-explorer-rae2001 17
links:rkb-explorer-resex 6
links:rkb-explorer-risks 3
links:rkb-explorer-roma 3
links:rkb-explorer-southampton 7
links:rkb-explorer-ulm 5
links:rkb-explorer-wiki 9
namespace http://ieee.rkbexplorer.com/id/
shortname IEEE (RKBExplorer)
triples 91564
comments powered by Disqus
comments powered by Disqus