Ky është një verison i vjetër i setit të të dhënave, e modifikuar më Gusht 15, 2011, 16:29 (Etc/UTC). Mund të dalloj thelbësisht prej versionit momental .

Research Assessment Exercise 2001 (RKBExplorer)

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Burimi http://rae2001.rkbexplorer.com
Autor Hugh Glaser
Ndryshuar së fundmi Korrik 30, 2016, 07:53 (Etc/UTC)
U krijua Gusht 23, 2010, 13:46 (Etc/UTC)
links:dbpedia 1
links:rkb-explorer-acm 5438
links:rkb-explorer-budapest 4
links:rkb-explorer-citeseer 5831
links:rkb-explorer-cordis 451
links:rkb-explorer-courseware 1
links:rkb-explorer-curriculum 4
links:rkb-explorer-dblp 7668
links:rkb-explorer-deepblue 1
links:rkb-explorer-deploy 2
links:rkb-explorer-dotac 11864
links:rkb-explorer-eprints 21001
links:rkb-explorer-ibm 8
links:rkb-explorer-ieee 19
links:rkb-explorer-irit 168
links:rkb-explorer-kisti 6
links:rkb-explorer-laas 19
links:rkb-explorer-newcastle 257
links:rkb-explorer-nsf 3
links:rkb-explorer-oai 10478
links:rkb-explorer-pisa 5
links:rkb-explorer-resex 1
links:rkb-explorer-risks 4
links:rkb-explorer-roma 2
links:rkb-explorer-southampton 1106
links:rkb-explorer-ulm 3
links:southampton-ecs-eprints 7
namespace http://rae2001.rkbexplorer.com/id/
shortname RAE2001 (RKBExplorer)
triples 2718105
comments powered by Disqus
comments powered by Disqus