White House Visitor Access Records

As part of President Obama's commitment to government transparency, we are providing records of White House visitors on an ongoing basis online.

Të dhënat dhe burimet

Ky set i të dhënave nuk ka të dhëna

Info shtesë

Fusha Vlera
Burimi http://www.whitehouse.gov/briefing-room/disclosures/visitor-records
Ndryshuar së fundmi Tetor 11, 2013, 00:09 (Etc/UTC)
U krijua Nëntor 29, 2011, 13:54 (Etc/UTC)
shortname white-house-visitor-access-records
comments powered by Disqus
comments powered by Disqus