Ndryshimi: 109e6eba-8f58-4244-a89b-2a826b75501c

Autor: Tim L

Data: Maj 5, 2012, 04:46 (UTC)

Mesazhi :

Edited resources.

Ndryshime

Seti i të dhënave

Etiketa e setit të të dhënave

Grupe