Ndryshimi: 23c7054c-1e78-4049-abf5-6459f341f4fc

Autor: Adrian Pohl

Data: Janar 26, 2012, 09:52 (UTC)

Mesazhi :

Ndryshime

Seti i të dhënave

Etiketa e setit të të dhënave

Grupe