Ndryshimi: 2cc57c98-5dbc-4787-87f6-c463c73be6e1

Autor: www.ckan.net

Data: Gusht 7, 2012, 10:34 (Etc/UTC)

Mesazhi :

REST API: Update object Oregon Contracts, FY10

Ndryshime

Seti i të dhënave

Etiketa e setit të të dhënave

Grupe