Ndryshimi: 41e07393-dc2f-437d-abf9-f44f71f0fc8e

Autor: Lucy Chambers

Data: Dhjetor 3, 2011, 16:13 (Etc/UTC)

Mesazhi :

Ndryshime

Seti i të dhënave

Etiketa e setit të të dhënave

Grupe