Ndryshimi: 4203e81d-4b80-4cd6-9201-2e13b32ef325

Autor: michal

Data: Nëntor 28, 2011, 01:56 (Etc/UTC)

Mesazhi :

Ndryshime

Seti i të dhënave

Etiketa e setit të të dhënave

Grupe