Ndryshimi: 464ad46b-0cd0-4b80-8168-06ea515423c0

Autor: Charalampos Bratsas

Data: Shkurt 15, 2012, 08:35 (UTC)

Mesazhi :

Ndryshime

Seti i të dhënave

Etiketa e setit të të dhënave

Grupe