Ndryshimi: 486fb947-2b0f-40ea-9f1b-2a4e08b5abbd

Autor: Elena Mondo

Data: Korrik 27, 2012, 21:21 (Etc/UTC)

Mesazhi :

Edited resources.

Ndryshime

Seti i të dhënave

Etiketa e setit të të dhënave

Grupe