Ndryshimi: 49e71605-bb11-4ff7-a997-7ef39d2e7a60

Autor: José Gómez Castaño

Data: Janar 25, 2012, 23:08 (UTC)

Mesazhi :

Ndryshime

Seti i të dhënave

Etiketa e setit të të dhënave

Grupe