Ndryshimi: 4bf9ab65-0456-46db-81b0-b4618c3af767

Autor: www.ckan.net

Data: Gusht 12, 2012, 20:06 (UTC)

Mesazhi :

REST API: Update object voiD file

Ndryshime

Seti i të dhënave

Etiketa e setit të të dhënave

Grupe