Ndryshimi: 5f26e25d-5edf-47b9-9749-174c143829d0

Autor: Bik

Data: Dhjetor 17, 2011, 13:45 (Etc/UTC)

Mesazhi :

Ndryshime

Seti i të dhënave

Etiketa e setit të të dhënave

Grupe