Ndryshimi: 6bab5bcf-0fcb-4de1-9bc9-cab377bcc818

Autor: www.ckan.net

Data: Maj 2, 2012, 08:58 (Etc/UTC)

Mesazhi :

REST API: Update object GP practices

Ndryshime

Seti i të dhënave

Etiketa e setit të të dhënave

Grupe