Ndryshimi: 6ff99626-33d0-4061-abf3-e1f8d8ed2804

Autor: Friedrich Lindenberg (new)

Data: Qershor 22, 2012, 10:05 (UTC)

Mesazhi :

Edited resources.

Ndryshime

Seti i të dhënave

Etiketa e setit të të dhënave

Grupe