Ndryshimi: 85416fb6-ff62-495d-a4cb-c8eb8df5721f

Autor: www.ckan.net

Data: Maj 5, 2012, 05:38 (Etc/UTC)

Mesazhi :

REST API: Update object Ubigeo2010.csv

Ndryshime

Seti i të dhënave

Etiketa e setit të të dhënave

Grupe