Ndryshimi: 883e8666-3179-499b-b64b-198b159f3896

Autor: PlanetDataEditor

Data: Qershor 28, 2011, 12:19 (UTC)

Mesazhi :

Ndryshime

Seti i të dhënave

Etiketa e setit të të dhënave

Grupe