Ndryshimi: 8dcb8875-80ee-4b5e-8488-86e20070c9f3

Autor: José Gómez Castaño

Data: Janar 25, 2012, 23:07 (UTC)

Mesazhi :

Ndryshime

Seti i të dhënave

Etiketa e setit të të dhënave

Grupe