Ndryshimi: 9d476d0c-0c10-4066-a4c8-32180842a2cc

Autor: www.ckan.net

Data: Maj 4, 2012, 02:15 (UTC)

Mesazhi :

REST API: Update object Sheet 2

Ndryshime

Seti i të dhënave

Etiketa e setit të të dhënave

Grupe