Ndryshimi: 9f1b5790-c8f8-4102-a01d-3068b20e2ed9

Autor: Adrian Pohl

Data: Janar 26, 2012, 10:02 (UTC)

Mesazhi :

Ndryshime

Seti i të dhënave

Etiketa e setit të të dhënave

Grupe