Ndryshimi: be7b4e0f-6b80-4250-aade-2bec2baa4a71

Autor: Friedrich Lindenberg (new)

Data: Nëntor 25, 2011, 13:34 (UTC)

Mesazhi :

Ndryshime

Seti i të dhënave

Etiketa e setit të të dhënave

Grupe