Ndryshimi: c3e6f0d8-c87e-40f8-a13a-0965318eaf72

Autor: OKFN

Data: Janar 17, 2012, 13:39 (Etc/UTC)

Mesazhi :

REST API: Update object geogratisgcdb_v100

Ndryshime

Seti i të dhënave

Etiketa e setit të të dhënave

Grupe