Ndryshimi: d02c4000-c06c-43b7-8f3a-ce7367d9b28c

Autor: Rufus Pollock

Data: Prill 24, 2012, 21:04 (Etc/UTC)

Mesazhi :

Edited resources. Set formats for resource + description.

Ndryshime

Seti i të dhënave

Etiketa e setit të të dhënave

Grupe