Ndryshimi: d2a93830-0852-45b6-b1f2-bfc4d66e63b7

Autor: www.ckan.net

Data: Maj 11, 2012, 07:33 (UTC)

Mesazhi :

REST API: Update object BudgetTEST

Ndryshime

Seti i të dhënave

Etiketa e setit të të dhënave

Grupe