Ndryshimi: dc1dd6b8-ac8d-4cd2-b1ca-59dc903a8068

Autor: tom pollard

Data: Janar 28, 2012, 13:11 (UTC)

Mesazhi :

Ndryshime

Seti i të dhënave

Etiketa e setit të të dhënave

Grupe