Ndryshimi: e805aa94-36e0-4cc1-9221-47d45dfefd33

Autor: Anja Jentzsch

Data: Korrik 14, 2011, 15:23 (Etc/UTC)

Mesazhi :

Ndryshime

Seti i të dhënave

Etiketa e setit të të dhënave

Grupe