Ndryshimi: ee6e2d93-2f53-46d9-89c2-920edbe6aa6d

Autor: Anja Jentzsch

Data: Korrik 14, 2011, 15:12 (UTC)

Mesazhi :

Ndryshime

Seti i të dhënave

Etiketa e setit të të dhënave

Grupe