Историја

Верзија Временска ознака Аутор Лог порука
05704d... July 30, 2016, 07:22 (Etc/UTC) Tim L REST API: Update object fao-geopolitical-ontology
e07a4c... July 27, 2016, 18:57 (Etc/UTC) Tim L
a0808e... July 29, 2014, 10:29 (Etc/UTC) Bettina Klimek
0c14c6... October 10, 2013, 20:55 (Etc/UTC) None None
ad8eea... September 19, 2012, 17:56 (Etc/UTC) Richard Littauer Edited settings.
da4caf... November 23, 2011, 18:11 (Etc/UTC) Richard Cyganiak
836c59... September 17, 2011, 21:11 (Etc/UTC) Anja Jentzsch
b5f444... September 6, 2011, 15:35 (Etc/UTC) Anja Jentzsch REST API: Update object fao-geopolitical-ontology
048ac9... August 15, 2011, 16:48 (Etc/UTC) Anja Jentzsch REST API: Update object fao-geopolitical-ontology
52d28d... August 10, 2011, 12:54 (Etc/UTC) Anja Jentzsch REST API: Update object fao-geopolitical-ontology
0e8a53... July 23, 2011, 13:41 (Etc/UTC) Anja Jentzsch REST API: Update object fao-geopolitical-ontology
9a2d75... July 22, 2011, 14:27 (Etc/UTC) Anja Jentzsch REST API: Update object fao-geopolitical-ontology
e665c8... July 21, 2011, 18:37 (Etc/UTC) Anja Jentzsch
0b6a34... July 20, 2011, 21:06 (Etc/UTC) Anja Jentzsch REST API: Update object fao-geopolitical-ontology
83d397... July 18, 2011, 10:57 (Etc/UTC) PlanetDataEditor
73eb46... July 17, 2011, 18:16 (Etc/UTC) Anja Jentzsch REST API: Update object fao-geopolitical-ontology
8f79df... March 4, 2011, 16:18 (Etc/UTC) Soonho Kim
fd2a33... March 4, 2011, 15:33 (Etc/UTC) Soonho Kim
c872e0... March 4, 2011, 15:32 (Etc/UTC) Soonho Kim
8e5d3f... March 4, 2011, 15:30 (Etc/UTC) Soonho Kim
76919f... March 4, 2011, 15:12 (Etc/UTC) Soonho Kim
bb4e96... March 4, 2011, 15:09 (Etc/UTC) Soonho Kim
64b401... March 3, 2011, 15:31 (Etc/UTC) Soonho Kim
7a40f4... March 3, 2011, 15:30 (Etc/UTC) Soonho Kim
6695be... March 3, 2011, 14:47 (Etc/UTC) Soonho Kim
33d378... March 3, 2011, 14:38 (Etc/UTC) 96.255.55.197
34fa9c... March 3, 2011, 14:37 (Etc/UTC) 96.255.55.197
bdc2b7... March 3, 2011, 14:32 (Etc/UTC) 96.255.55.197