Верзија: f3b62df0-f313-48df-ba31-5f1c6edac360

Аутор: www.ckan.net

Временска ознака: August 12, 2012, 19:31 (Etc/UTC)

Лог порука:

REST API: Update object voiD file

Промене

Скупови података

Тагови скупова података

Групе