Историја верзија

Верзија Временска ознака Аутор Ентитет Лог порука
d07 ... July 20, 2017, 12:33 (UTC) BL Metadata Services British Library
f97 ... July 20, 2017, 12:31 (UTC) BL Metadata Services British Library
71d ... July 20, 2017, 12:30 (UTC) BL Metadata Services British Library
2f2 ... July 20, 2017, 12:30 (UTC) BL Metadata Services British Library
06c ... July 20, 2017, 12:23 (UTC) BL Metadata Services British Library
589 ... July 19, 2017, 01:53 (UTC) Wei Cheng ASCDC_LOD REST API: Update object ascdc
bff ... July 18, 2017, 15:24 (UTC) Jakub Klímek REST API: Update object cz-ic
60a ... July 18, 2017, 14:08 (UTC) Jakub Klímek Czech Business Entity identification numbers and names REST API: Update object cz-ic
2ed ... July 18, 2017, 09:09 (UTC) KaiWei Ping ASCDC_LOD REST API: 更新元件 ascdc
47b ... July 18, 2017, 05:50 (UTC) ckan_admin
0dd ... July 17, 2017, 20:24 (UTC) Jakub Klímek Czech National Open Data Catalog in DCAT-AP v1.1 REST API: Update object cz-nkod
570 ... July 17, 2017, 17:23 (UTC) Sebastián Ferrada Aliaga IMGpedia
bef ... July 14, 2017, 10:55 (UTC) Jakub Klímek Czech National Open Data Catalog in DCAT-AP v1.1 REST API: Update object cz-nkod
116 ... July 14, 2017, 07:27 (UTC) Jana Hentschke
896 ... July 13, 2017, 15:31 (UTC) Jana Hentschke Deutsche Nationalbibliografie (DNB)
a57 ... July 13, 2017, 14:43 (UTC) Jana Hentschke Deutsche Nationalbibliografie (DNB)
a23 ... July 13, 2017, 13:57 (UTC) BL Metadata Services British National Bibliography (BNB) - Linked Open Data
8b4 ... July 13, 2017, 13:56 (UTC) BL Metadata Services
737 ... July 13, 2017, 13:56 (UTC) BL Metadata Services British National Bibliography (BNB) - Linked Open Data
7b4 ... July 13, 2017, 13:56 (UTC) BL Metadata Services British National Bibliography (BNB) - Linked Open Data