Историја верзија

Верзија Временска ознака Аутор Ентитет Лог порука
9d3832... September 27, 2016, 06:44 (Etc/UTC) BING GONG datasets REST API: Update object mexicocity
f2007b... September 27, 2016, 06:43 (Etc/UTC) BING GONG datasets REST API: Update object mexicocity
e82bea... September 27, 2016, 06:38 (Etc/UTC) BING GONG datasets REST API: Update object mexicocity
ee51bc... September 27, 2016, 06:38 (Etc/UTC) BING GONG datasets REST API: Update object mexicocity
6be400... September 27, 2016, 06:37 (Etc/UTC) BING GONG datasets REST API: Update object mexicocity
9b0ccb... September 27, 2016, 06:28 (Etc/UTC) BING GONG datasets REST API: Update object mexicocity
c4373f... September 27, 2016, 06:28 (Etc/UTC) BING GONG datasets REST API: Update object mexicocity
ab63f2... September 27, 2016, 06:19 (Etc/UTC) BING GONG datasets REST API: Update object mexicocity
e89d24... September 27, 2016, 06:17 (Etc/UTC) BING GONG datasets REST API: Update object mexicocity
d579b9... September 27, 2016, 06:17 (Etc/UTC) BING GONG datasets REST API: Update object mexicocity
04e984... September 26, 2016, 21:03 (Etc/UTC) BING GONG datasets REST API: Update object mexicocity
5333e1... September 26, 2016, 21:03 (Etc/UTC) BING GONG datasets REST API: Update object mexicocity
320310... September 26, 2016, 20:47 (Etc/UTC) BING GONG datasets REST API: Update object mexicocity
989e2a... September 26, 2016, 20:47 (Etc/UTC) BING GONG datasets REST API: Update object mexicocity
911140... September 26, 2016, 20:36 (Etc/UTC) BING GONG datasets REST API: Update object mexicocity
9a95fd... September 26, 2016, 20:36 (Etc/UTC) BING GONG datasets REST API: Update object mexicocity
f7ae90... September 26, 2016, 20:31 (Etc/UTC) BING GONG datasets REST API: Update object mexicocity
9186a6... September 26, 2016, 20:24 (Etc/UTC) BING GONG datasets REST API: Update object mexicocity
4ad183... September 26, 2016, 20:24 (Etc/UTC) BING GONG datasets REST API: Update object mexicocity
aab1c6... September 26, 2016, 20:07 (Etc/UTC) BING GONG datasets REST API: Update object mexicocity