Historik

Version Tidsstämpel Författare Loggmeddelande
368a7f... Oktober 10, 2013, 22:12 None None
e988a0... Augusti 15, 2011, 16:48 Anja Jentzsch REST API: Update object legislation-openuplabs
d9b6f1... Augusti 10, 2011, 13:05 Anja Jentzsch REST API: Update object legislation-openuplabs
4d5f16... Augusti 10, 2011, 12:54 Anja Jentzsch REST API: Update object legislation-openuplabs
0ecea1... Juli 20, 2011, 21:03 Anja Jentzsch REST API: Update object legislation-openuplabs
509ced... Juli 20, 2011, 19:18 Anja Jentzsch REST API: Update object legislation-openuplabs
1ae421... Juli 19, 2011, 13:18 PlanetDataEditor