ERA - Australian Research Council publication ratings (RKBExplorer)

Data och resurser

Mer information

Fält Värde
Källa http://era.rkbexplorer.com
Författare Hugh Glaser
Senast uppdaterad Juli 30, 2016, 07:47 (UTC)
Skapad Augusti 23, 2010, 13:44 (UTC)
links:dbpedia 543
namespace http://era.rkbexplorer.com/id/
shortname ERA (RKBExplorer)
triples 157376
comments powered by Disqus
comments powered by Disqus