ERA - Australian Research Council publication ratings (RKBExplorer)

Data och resurser

Mer information

Fält Värde
Källa http://era.rkbexplorer.com
Författare Hugh Glaser
Senast uppdaterad Oktober 10, 2013, 23:27
Skapad Augusti 23, 2010, 13:44
links:dbpedia 543
namespace http://era.rkbexplorer.com/id/
shortname ERA (RKBExplorer)
triples 157376
comments powered by Disqus
comments powered by Disqus