Ushahidi Data from Community Deployments

The Ushahidi community provides access to the data from its deployments.

Data och resurser

Mer information

Fält Värde
Källa http://community.ushahidi.com/research/datasets/
Författare Ushahidi Community
Senast uppdaterad Oktober 11, 2013, 00:01 (UTC)
Skapad September 19, 2011, 20:09 (UTC)
comments powered by Disqus
comments powered by Disqus