Version: 92afdcd9-86fe-4ccb-b635-fe3fde62ebe4

Författare: www.ckan.net

Tidsstämpel: Augusti 12, 2012, 19:49 (Etc/UTC)

Loggmeddelande:

REST API: Update object An RDF dump of the Fire-Brigade dataset in RDF/XML format

Ändringar

Dataset

Taggar för dataset

Grupper