Version: f3b62df0-f313-48df-ba31-5f1c6edac360

Författare: www.ckan.net

Tidsstämpel: Augusti 12, 2012, 19:31 (Etc/UTC)

Loggmeddelande:

REST API: Update object voiD file

Ändringar

Dataset

Taggar för dataset

Grupper